Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bộ TT&TT đồng hành hỗ trợ ngành GĐ&ĐT
26/03/2020 20:30
(HanoiTV) - Trước tình hình nghỉ học kéo dài, nhằm ủng hộ và thúc đẩy mạnh mẽ quan điểm chỉ đạo "tạm dừng đến trường, không dừng việc học" của Bộ GD&ĐT, ngày 26/3, các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành TT&TT, chính thức cam kết hỗ trợ ngành GD&ĐT trong giai đoạn chống dịch COVID-19.

HanoiTV

Từ khóa: ngành GD&ĐT