Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bộ Y tế đã hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
30/06/2020 20:45
(HanoiTV) - Việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến để minh bạch hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp được coi là một mục tiêu quan trọng của Bộ Y tế cũng như các Bộ, Ban, Ngành khác. Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành dịch vụ công trực tuyên mức độ 4.

HanoiTV

Từ khóa: dịch vụ công