Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

BOT không còn là màu hồng
02/12/2019 10:05
(HanoiTV) - Các dự án BOT đã huy động được nguồn lực từ các nhà đầu tư góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các dự án BOT cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế đặc biệt là các dự án có nguồn vốn vay lớn, việc cân đối tài chính không như dự kiến ban đầu.