Đời sống / Kỹ năng Gia đình
Các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
19/08/2018 08:03
(HanoiTV) - Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm mỹ thuật dành cho nhân dân Thủ đô.

Từ khóa: