Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Các trường không tự ký HĐ giáo viên giảng dạy từ 2019
04/08/2019 11:13
(HanoiTV) - Theo Nghị định số: 161/2018/NĐ-CP từ 15/1/2019, tại các trường chính thức không còn hình thức hợp đồng do hiệu trưởng ký kết không thông qua thi hoặc xét tuyển.

HanoiTV

Từ khóa: Các trường không tự ký HĐ giáo viên giảng dạy từ 2019