Các trường vùng lũ Chương Mỹ sẵn sàng cho năm học mới
31/08/2018 10:33
(HanoiTV) - Ngay sau khi nước rút, cùng với sự huy động tổng lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, các trường học vùng lũ huyện Chương Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị trường học, sẵn sàng cho năm học mới.