Cải cách hành chính - Hà Nội chuyển động mạnh mẽ
13/08/2017 20:52
(HanoiTV) - Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về xây dựng, triển khai, đẩy mạnh cải cách hành chính, Hà Nội đã tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Bộ máy hành chính thành phố hoạt động hiệu quả đã mang lại nhiều thành tựu mới cho Thủ đô.