Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Bỏ sổ hộ khẩu giấy thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính
11/06/2020 09:44
Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến chủ trương bỏ sổ hộ khẩu. Ngoài việc giảm phiền toái cho người dân, chủ trương này còn có giá trị đột phá đối với việc phát triển Chính phủ điện tử; Từ đó, quản lý dân cư khoa học hơn. Nghị quyết 112/ NĐ-CP của Chính phủ đề cập đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, theo đó sẽ thay đổi hình quản lý dân cư bằng sơ hộ khẩu sang quản lý bằng mã số địa danh; Nghĩa là vẫn quản lý dân cư theo địa bàn cư trú, không dùng sổ giấy mà dùng CNTT trong sổ dữ liệu quốc gia với công dân.