Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Cải cách chế độ, chính sách đối với lao động nữ
16/05/2019 10:09
(HanoiTV) - Chương trình “Cải cách hành chính” phát sóng vào lúc 16h30 - thứ Tư (15/5/2019) trên kênh 1 Đài PT-TH Hà Nội gồm những nội dung sau: Phần tin cải cách hành chính; Các phóng sự: “Cải cách chế độ, chính sách đối với lao động nữ” và “Cần có phương án bồi thường, hỗ trợ hợp lý cho người dân khi giải phóng mặt bằng dự án”; Giải đáp trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.