Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân
25/06/2020 10:19
Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện tại trên địa bàn các xã, phường, thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội đã giúp cho người dân, doanh nghiệp đến và làm thủ tục hành chính thuận lợi và nhanh gọn hơn.