Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Đổi mới trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
11/04/2019 21:33
(HanoiTV) - Chương trình “Cải cách hành chính” phát sóng vào lúc 16h30 - thứ Tư (10/4/2019) trên kênh 1 Đài PT-TH Hà Nội gồm những nội dung sau: Phần tin cải cách hành chính; Các phóng sự: “Đổi mới trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”, “Những chuyển biến khi ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính”; Giải đáp trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.