Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Hà Nội tập trung hoàn thiện chỉ số cải cách hành chính thành phần
28/05/2020 09:45
Giữ vững vị trí số 2 trong bảng Chỉ số xếp hạng cải cách hành chính trong năm 2019 là kết quả đáng ghi nhận của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội khi đã giành nhiều tâm huyết cho công tác này. Năm 2020 thành phố vẫn đẩy mạnh công tác CCHC bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đổi mới sáng tạo, hiệu quả, nâng cao hơn nữa vị trí xếp hạng trong bảng cải cách hành chính.