Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Hiệu quả phong trào Phụ nữ làm dân vận khéo
17/01/2019 16:05
(HanoiTV) - Chương trình “Cải cách hành chính” phát sóng vào lúc 16h30 - thứ Tư (16/01/2019) trên kênh 1 Đài PT-TH Hà Nội gồm những nội dung sau: Phần tin cải cách hành chính; Các phóng sự: "Vẫn còn bất cập khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ở huyện ngoại thành” và “Hiệu quả phong trào Phụ nữ làm dân vận khéo”; Giải đáp thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.