Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đan Phượng
04/06/2020 08:56
Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất về hiệu quả cũng như những đổi thay của chính quyền cơ sở trong việc phục vụ, giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính của người dân,