Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Thanh niên với công tác cải cách hành chính
11/03/2020 18:48
Tháng 3 hàng năm được ghi dấu là tháng thanh niên. Thiết thực vì cộng đồng trong tháng 3 năm 2020, thành đoàn Hà Nội đã tổ chức 8 đội tình nguyện như đội hình xây dựng nông thôn mới, đội hình đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trong đó phải kể đến đội hình tư vấn hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đã và đang phát huy hiệu quả,