Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hội
30/04/2020 14:44
Cùng với việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo vừa đảm bảo thời gina cách ly nhưng vẫn thực hiện được nhiệm vụ chuyên môn.