Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Xây dựng chính quyền thân thiện, dân chủ, phục vụ nhân dân
21/05/2020 10:42
Chính quyền luôn phục vụ nhân dân là chính quyền luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của nhân dân. Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân là hết sức quan trọng. Điều này càng có ý nghĩa khi các cấp ủy Đản, Chính quyền đã và đang ra sức thực hiện chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí MInh.