Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Hiệu quả từ việc đổi mới hình thức tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện
02/07/2020 09:53
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng các chế độ theo quy định. Bởi vậy đẩy mạnh tuyên truyền về BHXH tự nguyện là việc làm rất cần thiết.