Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải cách hành chính: Xây dựng chính phủ điện tử
25/03/2020 17:51
Nhận thức rõ tầm quan trọng của CNTT đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của Thành phố Hà Nội. Từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở khắc phục những tồn tại phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2012- 2015,UBND TP đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2016-2020, nhất là tại các sở, ngành chuyên môn.