Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cải thiện hơn nữa môi trường nước sông hồ Hà Nội
22/05/2020 20:35
(HanoiTV)- Với quá trình lịch sử phát triển lâu dài, ảnh hưởng của tự nhiên và do bàn tay con người tạo nên, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hình thành các hệ thống sông hồ đan xen liên kết gắn liền với cấu trúc đô thị. Nhiều năm nay tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với ý thức của một bộ phận dân cư, sức ép về tiêu thoát nước, xử lý môi trường lên hệ thống sông hồ của thành phố ngày càng gia tăng.