Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Đẩy nhanh lộ trình giải tỏa các lò gạch không đáp ứng tiêu chuẩn
09/05/2019 20:37
(HanoiTV) - Theo lộ trình, đến năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ xóa bỏ các lò gạch nung, sử dụng công nghệ lạc hậu, thay vào đó là các lò gạch sử dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường mới được phép hoạt động. Để đảm bảo lộ trình này, thời gian qua, huyện Ứng Hòa đã triển khai việc quy hoạch, chuyển đổi công nghệ với các lò gạch địa phương. Tuy nhiên, với mốc thời gian ngày càng ngắn lại, thì vẫn còn đó những vấn đề còn tồn tại