Camera cận cảnh: GNN tuyên bố phá sản, khách hàng lo lắng.
06/09/2018 20:43