Camera cận cảnh: Mô hình tuyên truyền PCCC bằng xe đạp
25/07/2018 18:40