Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cần phân biệt thật - giả thông tin về đất đai
09/06/2019 13:32
(HanoiTV) - Trong những bản tin thời sự trước, chúng tôi đã phân tích làm rõ đồng thời chứng minh cho thấy không còn diện tích nông nghiệp nào lên tới 59 ha tồn tại ở Đồng Tâm. Trên thực tế thông tin sai lệch này chính là căn nguyên tạo ra sự hiểu lầm tai hại dẫn đến sự ngộ nhận về lợi ích.