Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cần thiết ban hành bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng
25/11/2020 19:29
(HanoiTV) – Các nền tảng xuyên biên giới buộc phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Người dùng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải hướng đến một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đặc biệt là đối tượng trẻ em và trẻ vị thành niên. Luật an toàn thông tin đã có, luật an ninh mạng cũng đã được áp dụng, nhưng vẫn cần thiết phải ban hành bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng trong năm nay.