Cần thống nhất chính sách giải phóng mặt bằng trong cùng một dự án
07/12/2018 19:45
(HanoiTV) - Là một trong những dự án trọng điểm, song gần 2 năm nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn vẫn gần như giậm chân tại chỗ, bởi vướng mắc khi vận dụng chính sách đền bù đối với 33 thửa đất của 33 hộ gia đình thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn).