Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng ở ngoại ô Hà Nội
20/08/2018 07:22
(HanoiTV) - Khu vực ngoại thành Hà Nội đã và đang hiện hữu nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn chưa được đánh thức tiềm năng.