Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức báo động
10/01/2021 18:43
(HanoiTV) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo ô nhiễm môi trường trong mức báo động, diễn ra trong nhiều ngày. Theo quy luật hàng năm, thì ở khu vực phía Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, tình trạng diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp như tại Hà Nội vừa qua là vấn đề bất thường.