Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Câu chuyện chính sách: Công tác xóa đói giảm nghèo
19/01/2021 21:07
(HanoiTV) - Người nghèo đã phần nào tự đi lên thoát nghèo bền vững mà không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng và nhà nước.