Cầu nối yêu thương: Những thân phận ở Sơn La
04/03/2014 14:33