Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

CCHC: Nghị định mới tạo điều kiện giải quyết thủ tục nhập Quốc tịch Việt Nam
13/08/2020 14:13
Xin nhập quốc tích Việt Nam là thủ tục chính đáng nhưng lại khó thực hiện bởi những yêu cầu chặt chẽ và thủ tục phải được tiến hành qua nhiều cấp. Tuy nhiên với phương châm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho mọi người dân dù là đến từ quốc gia nào. Nghị định 16 NĐ/CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam đã ra đời. Lần đầu tiên 1 người Nga đã nhập quốc tịch Việt Nam và trở thành công dân của Thủ đô Hà Nội.