Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chậm trễ trong thi công dự án nước sạch
12/10/2019 12:47
(HanoiTV) - Thời gian vừa qua, vấn đề nước sạch cho người dân ngoại thành luôn được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sạch bằng nguồn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tại một số địa phương, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân chưa được đáp ứng kịp thời.