Chấn chỉnh và thay đổi cách tổ chức lễ hội Xuân 2018
13/02/2018 16:13
(HanoiTV) - Thời điểm này các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho mùa lễ hội Xuân 2018. Một trong những tín hiệu vui của lễ hội năm nay là những hình ảnh không đẹp, phản cảm ở một số nơi sẽ được chấn chỉnh và thay đổi.