Chân dung nhân vật / Phóng sự ký sự

Việt Nam có anh hùng môi trường Goldman

(HanoiTV) - Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID, vừa được vinh danh nhận Giải thưởng Goldman nhờ những nỗ lực giảm thải khí carbon dioxine ở Việt...