Chấn hưng văn hóa đọc
21/04/2019 20:57
(HanoiTV) - Ngày 21/4/2019 tròn 5 năm Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày Sách Việt Nam. 5 năm chưa phải là nhiều nhưng những hoạt động thiết thực chấn hưng văn hóa đọc đã thu hút công chúng.