Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chấp hành tốt việc dừng kinh doanh buôn bán
29/03/2020 19:57
(HanoiTV) - Để ngăn chặn hiệu quả việc lây lan COVID-19, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của địa phương.