Văn hóa / Thể thao Nghệ thuật Du lịch Chân dung nhân vật
Châu bản triều Nguyễn chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thế giới
23/12/2017 19:47
(HanoiTV) - Với những giá trị đặc biệt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về: nội dung, hình thức, tính độc đáo, tính xác thực, tầm ảnh hưởng quốc tế... đến nay Châu bản triều Nguyễn đã chính thức được Ủy ban UNESCO - Chương trình Ký ức thế giới công nhận là Di sản Tư liệu thế giới.

Châu bản triều Nguyễn là các tài liệu hành chính của triều Nguyễn (1802-1945), triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam và khu vực. Đây là khối tài liệu gốc, duy nhất có bút tích phê duyệt trực tiếp của các Hoàng đế còn lưu giữ được tại Việt Nam và cũng là số ít tài liệu trên thế giới lưu giữ được bút tích của các Hoàng đế trên văn bản.

Chương trình Ký ức thế giới (Memory of the World viết tắt là MOW) là một chương trình được khởi xướng bởi UNESCO từ năm 1992, với mục đích bảo tồn và quảng bá những bộ sưu tập tư liệu có giá trị đang được lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ, thư viện và bảo tàng trên toàn thế giới. Chương trình Ký ức thế giới (MOW) được quản lý bởi một cấu trúc gồm ba cấp: quốc tế, khu vực và quốc gia. Trong đó Ủy ban tư vấn quốc tế (International Advisory Committee viết tắt là IAC) là cơ quan cao nhất có trụ sở chính tại Paris (Pháp), chịu trách nhiệm tư vấn cho UNESCO về lập kế hoạch, thực hiện Chương trình và giám sát hoạt động của các Ủy ban cấp khu vực và quốc gia; đồng thời tiếp nhận và xét duyệt các đề cử đăng ký Danh mục Di sản tư liệu thế giới.

HANOITV

Từ khóa: