Chi trả lương hưu bằng thẻ điện tử
12/08/2017 14:11
HanoiTV - TCT Bưu điện Việt Nam phối hợp với BHXH Việt Nam đang thí điểm phát hành thẻ chi trả điện tử cho các đối tượng hưu trí. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhiều người dùng đánh giá việc chi trả theo thẻ an toàn, thuận tiện ở nhiều địa điểm và tiết kiệm thời gian chờ đợi lĩnh lương hưu như trước kia.