"Chiến dịch" làm sạch chân cầu Long Biên
28/11/2017 20:18