Xem video "Chiến dịch" làm sạch chân cầu Long Biên Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
"Chiến dịch" làm sạch chân cầu Long Biên
28/11/2017 20:18