Chính phủ điện tử cần công dân điện tử
12/10/2018 21:45
(HanoiTV) - Là một trong 3 thành phố nằm trong mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN tại Việt Nam, thủ đô Hà Nội từ lâu đã xác định lộ trình và hướng đi cụ thể hướng tới mục tiêu này. Trong số đó, đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử luôn là ưu tiên hàng đầu.