Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền và người dân: 65% khu vực nông thôn Hà Nội được dùng nước sạch
07/10/2019 10:52