Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính quyền và người dân: Thành phố nỗ lực đảm bảo tiến độ dự án đường sắt đô thị
22/07/2019 10:23