Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chính sách hỗ trợ phát triển rau an toàn
24/02/2020 07:34
(HanoiTV) - Phát triển sản xuất rau an toàn không chỉ là nội dung quan trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà còn hướng đến nền sản xuất nông nghiệp đô thị. Trong những năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng các mô hình trồng rau an toàn mang lại lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng.