Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chủ tịch HĐND Thành phố dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Sơn Tây
18/07/2019 08:46
(HanoiTV) - HĐND thị xã Sơn Tây đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và kiện toàn các chức danh chủ chốt.

Hanoi TV

Từ khóa: