Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ sức khỏe
21/05/2020 12:02
(HanoiTV) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe con người. Bác coi đây là một nhân tố rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bác từng nói: “Mỗi một người dân yếu, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.