Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng
20/08/2019 08:34
(HanoiTV) - Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.