Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chú trọng vai trò đoàn thể để ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen
18/04/2019 15:35
(HanoiTV) - Để có thể hạn chế tín dụng đen thì những giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng là rất cần thiết. Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả cao nhất trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen bên cạnh những giải pháp trọng tâm của ngân hàng nhà nước cũng cần chú trọng đến vai trò và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể ở địa phương.