Chưa khởi kiện được DN nợ đọng BHXH - Vì sao?
12/08/2017 20:53
HanoiTV - Gần 3,4 nghìn tỷ đồng là con số nợ đọng BHXH của hơn 28.500 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Con số này đã khiến tỷ lệ nợ đọng BHXH của Hà Nội lớn nhất cả nước.