Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
12/02/2020 08:05
(HanoiTV) - Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức năm 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.