Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy: Hoàn thành 4 chỉ tiêu, 6 dự án
19/07/2019 12:54
(HanoiTV) - Sáng 19-7, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (Chương trình 04) đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Chuyển biến rõ nét trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 04, đến nay đã có 4 chỉ tiêu của Chương trình đã hoàn thành, 7 đề án được phê duyệt, 4 đề án đang trình UBND thành phố phê duyệt, 5 đề án đang trong quá trình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thành phố, 1 đề án tạm dừng.

Trong 24 dự án, có 6 dự án hoàn thành, 3 dự án tạm dừng, 4 dự án chưa cân đối kế hoạch đầu tư công. Dự kiến, có 11 dự án hoàn thành vào năm 2020, 7 dự án hoàn thành sau năm 2020 do phải rà soát lại về quy hoạch, phương án đầu tư.

Về phát triển văn hóa - thể thao, hiện nay, có 100% xã đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã; 100% xã được công nhận nông thôn mới có hệ thống nhà văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đạt được nhiều kết quả. Các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi, số lượng các hoạt động tăng với hơn 1.300 buổi biểu diễn (doanh thu hơn 31 tỷ đồng)...

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được công nhận mới năm 2019 là 100 trường, công nhận lại là 190 trường, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 66,7%. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt. Số giường bệnh thực kê năm 2019 là 15.062 giường, tăng so với năm 2018 là 1.218 giường. Tình trạng quá tải chỉ xảy ra cục bộ ở một số khoa của một số bệnh viện thành phố. Hà Nội cũng đã giải quyết việc làm cho 95.033/154.000 lao động, đạt 61,7%. Công tác bảo đảm an sinh xã hội có sự chuyển biến, thành phố đã giải quyết chế độ ưu đãi người có công cho 13.730 trường hợp…

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có sự chuyển biến rõ nét. Nếp sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử được triển khai mạnh mẽ, chú trọng xây dựng mô hình điểm như: Tuyên truyền bằng xe lưu động; mô hình “Xây dựng ngõ văn minh”, “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp”; chương trình viết về gương điển hình trong thực hiện quy tắc ứng xử…

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình 04 thời gian qua. Một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện chưa bảo đảm tiến độ, kế hoạch đã đề ra, như: Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; công tác tu bổ, tôn tạo di tích tại các quận, huyện, thị xã còn tồn tại những trường hợp tu bổ, tôn tạo không phép, không đúng quy định. Số lượng du khách đến với Thủ đô ngày càng tăng, nhưng lại giảm về thời gian lưu trú do một phần Hà Nội đang thiếu vắng những sản phẩm du lịch đặc trưng. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đang gặp khó khăn về kinh phí, quỹ đất …

Báo Hànộimới

Từ khóa: Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy